Theo đó, HĐXX đã bác đơn khởi kiện của ông Lê Văn Lý vì cho rằng Quyết định 3163/QĐ-UBND ban hành ngày 14/6/2013 của UBND TP Hồ Chí Minh là đúng thẩm quyền, trình tự ban hành quyết định trên cũng tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Theo nội dung vụ việc, Trường ĐH Hùng Vương TP Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định 470/QĐ-TTg ngày 14/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ sở đào tạo đại học thuộc Bộ GD-ĐT quản lý, trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Đến ngày 19-5-2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 703-TTg về việc chuyển loại hình của Trường ĐH Hùng Vương từ dân lập sang tư thục, quy chế tổ chức và hoạt động tuân thủ Quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Về cơ cấu nhân sự của trường, tại phiên họp ngày 15/3/2011, HĐQT đã bầu ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch HĐQT. Căn cứ theo đề nghị của trường, tờ trình của Sở GĐ-ĐT TP Hồ Chí Minh, ngày 14/6/2011, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 3037/QĐ-UBND công nhận ông Đặng Thành Tâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của trường. Ban giám hiệu trường gồm 4 thành viên, trong đó ông Lê Văn Lý giữ chức hiệu trưởng.

Đến ngày 20/12/2012, ông Đặng Thành Tâm ký tờ trình số 2012/2012/TT-HĐQT về việc đề nghị hủy bỏ việc công nhận hiệu trưởng đối với ông Lê Văn Lý và cử hiệu trưởng tạm quyền là tiến sĩ Nguyễn Văn Hà. Trên cơ sở đó, ngày 14/6/2013, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định 3163/QĐ-UBND “Về không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP Hồ Chí Minh đối với ông Lê Văn Lý”.

Không đồng ý với quyết định trên, tháng 7/2013, ông Lý đã nộp đơn khởi kiện ra tòa án, khởi kiện quyết định trên của UBND TP Hồ Chí Minh. Trong đơn, ông Lý cho rằng quyết định nêu trên đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Đồng thời, việc ban hành văn bản nêu trên là không có căn cứ, không đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Vì vậy, ông Lý khởi kiện yêu cầu hủy bỏ Quyết định 3163/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND TP Hồ Chí Minh và kiến nghị UBND TP thu hồi Công văn ngày 14/6/2013 về việc “công nhận hiệu trưởng tạm quyền”

A. Huy