Toàn bộ diện tích đất này ở hai xã Tương Giang, Đình Bảng của huyện Từ Sơn đang được Công ty TNHH Mỹ nghệ Việt Hà, Công ty TNHH Việt Thành, Công ty TNHH Việt - Ý, Công ty TNHH Hà Vinh, Công ty Cổ phần dệt may Việt - Mỹ, Công ty Dệt may Hưng Mạnh sử dụng. Riêng xã Tương Giang có tới 13.373m2 trong tổng diện tích đất vi phạm.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã xử lý hành chính đối với các đơn vị vi phạm và lập hồ sơ thu hồi đất của Công ty TNHH Mỹ nghệ Việt Hà, Công ty TNHH Việt Thành, Công ty Cổ phần dệt may Việt - Mỹ, Công ty Dệt may Hưng Mạnh do sử dụng đất trên kênh tiêu Trịnh Xá, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

C.T.V.