Lễ viếng bắt đầu từ 16h ngày 14-9-2019; lễ truy điệu và đưa tang vào lúc 7h ngày 16-9-2019. An táng tại quê nhà.

Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Mã Ngọc Ánh cùng gia quyến.

BÁO CAND