Chi phí cho một ca chuyển phôi blastocyst là khoảng 30-40 triệu đồng.

Dự kiến, sau khi kỹ thuật này được áp dụng ổn định, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm hỗ trợ sinh sản khác

T.L.