1. Liệt sỹ Lê Dương, hy sinh năm 1969.

2. Liệt sỹ Đậu Xuân Khai, hy sinh năm 1967.

3. Liệt sỹ Nguyễn Văn Cường. Trên bia mộ của liệt sỹ có ghi năm 1952, chúng tôi không rõ đây là năm hy sinh, hay năm sinh của liệt sỹ.

Thân nhân liệt sỹ có thể gặp trực tiếp bà Nguyễn Thị Tiến, số nhà 68 đường Cù Chính Lan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại 0912123591 hoặc liên hệ đến Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 04.9420595/0985696316.

Bạn đọc có thể truy cập vào website timmolietsy.com.vn để biết thêm thông tin về phần mộ liệt sỹ mà chúng tôi đã đăng tải