Ai biết phần mộ liệt sĩ ở đâu xin báo tin cho gia đình qua địa chỉ Báo CAND 66, Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.9420595. Gia đình chân thành cảm ơn

Ban BĐ