Thủ tướng cũng giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định hỗ trợ kỹ thuật nói trên với ADB.

Từ ngày 11 tới ngày 15/7, ông Lawrence Geenwood Jr., Phó Chủ tịch ADB sẽ tới thăm và làm việc tại nước ta. Ông Lawrence Geenwood Jr. sẽ gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư để thảo luận về hoạt động và tăng cường hỗ trợ của ADB tại Việt Nam.

Ngoài ra, ông Lawrence Geenwood Jr. còn dự kiến có các buổi làm việc với đại diện Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh và đi thăm thực địa một số dự án do ADB tài trợ

PV