Có một trường hợp được vay 20 triệu đồng, số còn lại được vay 30 triệu đồng/người.

Được biết 6 tháng đầu năm 2015, Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai đã vận động 9 doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp 500 triệu đồng; trao vốn vay cho 48 trường hợp với số tiền 1 tỷ 340 triệu đồng, góp phần thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Mai Phương