Theo đó, chỉ số EBI 2015 được xây dựng trên cơ sở điều tra khảo sát gần 5.000 doanh nghiệp trên cả nước. Kết quả cho thấy, trong năm 2015, thương mại điện tử phát triển nhanh, thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh doanh và có sự gắn kết khăng khít với công nghệ thông tin và truyền thông.

Hiện đã có 26% doanh nghiệp có website tương thích với thiết bị di động và 18% có các ứng dụng di động phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, nguồn nhân lực chưa đáp ứng việc triển khai thương mại điện tử theo chiều sâu, khi có tới 42% người tiêu dùng lo ngại bị lộ thông tin cá nhân trong mua sắm trực tuyến. Đồng thời, có tới 81% khách hàng lo ngại chất lượng sản phẩm mua trực tuyến thấp hơn so với quảng cáo.

H.T.