Báo cáo tại hội thảo cho biết, sau hơn 20 năm tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, trong đó có hơn 4 năm triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế đã đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể, trong năm 2012 có 8.012 doanh nghiệp tư nhân tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 15,6% trong tổng số 51.222 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động.

Tuy doanh nghiệp tư nhân tham gia bảo hiểm y tế chỉ chiếm từ 10 – 15% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng việc theo dõi, thống kê riêng doanh nghiệp tư nhân vẫn còn nhiều vướng mắc nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Hội thảo Tham gia bảo hiểm y tế của DN tư nhân thực trạng và giải pháp.

Nguyên nhân của thực trạng trên là do ý thức pháp luật của chủ doanh nghiệp tư nhân và người lao động còn thấp; việc quản lý đối với doanh nghiệp còn nhiều bất cập; công tác triển khai đôn đốc còn yếu; sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành chức năng còn hạn chế…

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh việc tham gia bảo hiểm y tế ở khu vực doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế là thiệt thòi đối với người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân; đồng thời còn cho thấy ý thức chấp hành Luật Bảo hiểm y tế ở khu vực này còn hạn chế.

Các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu và bổ sung vào Bộ luật hình sự tội danh trốn đóng bảo hiểm y tế hoặc chiếm dụng quỹ bảo hiểm y tế; điều chỉnh bổ sung các chế tài đối với hành vi vi phạm trọng lĩnh vực bảo hiểm y tế như lĩnh vực thuế; ban hành quy định đối với các cơ quan, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hải Châu