Dịp này, tỉnh Quảng Trị cũng đã tặng quà cho 670 cụ thọ từ 90 tuổi trở lên. Tổng số quà các cụ được nhận trong dịp này là 350 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Trị có hơn 70 ngàn người cao tuổi, chiếm 11,6% dân số toàn tỉnh, cao hơn mức trung bình của cả nước. Người cao tuổi nhất tỉnh Quảng Trị là cụ bà Lê Thị Sọt, 115 tuổi, ở làng Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh

Thanh Bình