Liên quan đến việc lao động Việt Nam có cơ hội sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) trong năm 2015 hay không, sáng 22/1, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, phía Việt Nam đã tích cực, đồng bộ áp dụng nhiều biện pháp để giảm tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước, tuy nhiên tỷ lệ này trong năm 2014 vẫn còn khoảng 40%, vẫn còn cao so với lao động 14 nước khác làm việc tại Hàn Quốc (20%).

Năm 2015, Việt Nam phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn, giảm tỉ lệ xuống thấp nhất, để đưa lao động sang Hàn Quốc một cách bình thường. “Hiện nay, chúng tôi đang thảo luận về cơ hội cho 7.000 lao động đã có chứng chỉ tiếng Hàn, đã gửi hồ sơ sang Hàn Quốc và đang đợi doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn sử dụng. Trong tuần tới sẽ có kết quả. Nếu thống nhất được thì 7.000 lao động này mới có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc trong năm 2015. Đây là nội dung chúng ta thảo luận để gia hạn bản thỏa thuận đặc biệt đã ký hồi cuối năm 2013”, ông Quỳnh cho hay.

Thu Uyên