61 doanh nghiệp tham gia có nhu cầu tuyển 6.210 lao động, trong đó có khoảng 874 lao động có trình độ đại học, cao đẳng trở lên (tập trung vào các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp, thương mại); 963 lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật và 4.373 lao động phổ thông làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài như Tập đoàn Hồng Hải, Tập đoàn La Thị Hồng Kông...

Thực hiện đề án phát triển thị trường lao động năm 2006-2010, định hướng đến năm 2015 của UBND TP Hà Nội Trung tâm GTVL Hà Nội sẽ tiến hành mở 12 phiên giao dịch trong năm 2008 vào ngày 20 hằng tháng

T.Uyên