Ngày 23/12, tàu GISIANG (thuộc đại lý tàu biển Sapi tại Hải Phòng) vận chuyển vào Cảng Hải Phòng lô hàng nhập khẩu, trong đó có container khai báo chứa 18 nghìn kg máy chơi game đã qua sử dụng với vận đơn là Công ty HongKong FuHai - Trade Development gửi cho Công ty Transport Matierial & Construction (địa chỉ 83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Tuy nhiên, hoá đơn của từng lô hàng trong số đó lại ghi địa chỉ người nhận là Vu Hai - 16 Hoàng Quốc Việt, Móng Cái, Quảng Ninh.

Khi bị phát hiện, Công ty Transport Matierial & Construction đã lập tức từ chối vai trò chủ hàng. Hiện 432 máy đánh bạc này đã được lập biên bản tạm giữ tại kho Hải quan để phục vụ cho công tác điều tra xử lý

An Hải