Ngày 13/7, Đại tá Đặng Nam Điền, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: Các hoạt động kỷ niệm nhằm khơi dậy lòng tự hào và kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đây cũng là dịp để tôn vinh truyền thống 35 năm xây dựng, trưởng thành của Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đơn vị Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có công lao, thành tích giữ gìn, bảo vệ an toàn thi hài Bác...

35 năm qua, có 40 triệu lượt người, trong đó có gần 7 triệu lượt khách quốc tế đã vào Lăng viếng Bác

Việt Hưng