Theo “Đề án thi tuyển công khai chức danh Giám đốc Sở Xây dựng” do Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng ban hành, đối tượng dự tuyển bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp và cả các ứng viên không thuộc cán bộ của TP quản lý đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm giám đốc Sở Xây dựng đều được dự thi. Người dự tuyển phải tốt nghiệp từ đại học trở lên với các ngành như xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; có ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên; trình độ cao cấp lý luận chính trị trở lên; ngoại ngữ trình độ C… Ngày 29/6 sắp tới, Hội đồng xét tuyển của TP sẽ tổ chức thi công khai chức vụ này.

Trước đây Đà Nẵng đã tổ chức thi tuyển nhiều chức danh ở cấp thấp hơn. Từ năm  2006 đến nay, đã có gần 400 ứng viên thi vào các chức danh lãnh đạo các đơn vị sở, ban ngành và đã 111 ứng viên trúng tuyển. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Sở.

Cũng theo ông Trần Thọ, trong quý III năm 2015, UBND TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tiến hành cho thi tuyển 4 vị trí Phó Chủ tịch UBND cấp quận, huyện.

Thân Lai