Cụ thể, hệ thống sông Nhuệ (Hà Nội, Hà Nam): Nguy cơ xảy ra ngập úng khi lượng mưa 1 ngày vượt quá 250mm, các vùng thường bị ngập gồm Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Trì; hệ thống Bắc Đuống (Bắc Ninh, Hà Nội): Nguy cơ ngập ở các huyện Đông Anh, Gia Lâm khi lượng mưa lớn hơn 200 mm/ngày; lưu vực sông Tích - sông Bùi (TP Hà Nội): Nguy cơ ngập khi có mưa lớn kéo dài với tổng lượng từ 300 mm/2 ngày; vùng ngập thuộc huyện Chương Mỹ và huyện Quốc Oai.

Nhật Uyên