Theo đó, khoản vay tạm ứng từ nguồn PPF chỉ được ký kết khi báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp không vay được vốn WB, UBND Tp. Hà Nội có trách nhiệm hoàn trả WB khoản vay tạm ứng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc vay tạm ứng nói trên, và ký kết Hiệp định vay tạm ứng với WB sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

P.V.