Trong quy hoạch việc sử dụng cảnh quan, đất đai cũng được tính toán kỹ càng. Đặc biệt, nếu đưa những con sông thuộc hệ sống sông Đáy trở lại được với trạng thái tự nhiên thì đó là cơ hội để phát triển đời sống và kinh tế rất lớn cho các tỉnh có sông này chảy qua.

Ngoài ra, quy hoạch cũng xác định các giải pháp ổn định, an toàn cho dân khi phải chống lũ thiết kế; tăng cường công tác quản lý, chống lấn chiếm trong vùng dẫn thoát lũ...

Được biết, tổng kinh phí đầu tư để cải tạo lòng dẫn sông Đáy, bao gồm cả kinh phí di dân, tái định cư, nâng cấp các tuyến đê tả Đáy, hữu Đáy, tả Bùi, hữu Bùi, tả Mỹ Hà, đê Vân Cốc và các cống qua đê vào khoảng gần 25 nghìn tỷ đồng.

Những năm gần đây, do không thường xuyên được phân lũ, lòng sông Đáy đang bị “chết” dần. Có những đoạn hơn 20km hầu như không còn dòng chảy. Điều này đã tác động lớn đến việc phát triển của các khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình...

Theo nghiên cứu của các cơ quan khoa học, khả năng phân lũ của sông Đáy hiện chỉ đạt 2.800-4.000 m3/s, không còn đạt yêu cầu phân lũ khi xuất hiện những đợt lũ lớn như từng có vào tháng 8/1945 hay tháng 8/1971...

Hải Châu