Đây là hoạt động trong khuôn khổ "Chương trình toàn quân xây dựng 1.500 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội" trong 2 năm 2008-2009 (nguồn kinh phí xây dựng dự kiến 75 tỷ đồng) do Đảng ủy Quân sự Trung ương phát động.

ến nay, số tiền của các chiến sĩ, cán bộ và các doanh nghiệp trong Quân đội đã quyên góp được gần 18 tỷ đồng.

Trong buổi giao lưu, 38 gia đình các đối tượng chính sách sẽ được trao tặng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng/nhà

H.M.