Đây là số tiền Bộ Tài chính yêu cầu Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chuyển tiền cho 8 tỉnh theo Hiệp định Tài trợ giữa Hiệp hội Phát triển Quốc tế - IDA, thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tài trợ cho Chương trình "Nước sạch và Vệ sinh nông thôn” phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Các tỉnh được nhận bao gồm: Phú Thọ là 15,9 tỷ đồng; Vĩnh Phúc 17,4 tỷ đồng; Quảng Ninh 12,6 tỷ đồng; Bắc Ninh 28,8 tỷ đồng; Hà Nam 24 tỷ đồng; Hà Nội 16,5 tỷ đồng; Hưng Yên 15,3 tỷ đồng; Thanh Hóa 19,5 tỷ đồng.

H.A.