Theo ông Phạm Kim Bình - Phó Chánh Thanh tra SYT TP Hồ Chí Minh, qua kiểm tra các cơ sở hành nghề Y, Dược, Y học cổ truyền đều cho thấy số cơ sở được phát hiện vi phạm đều tăng so với năm 2009 với gia tăng thêm nhiều hành vi vi phạm.

Cũng theo ông Bình, lỗi vi phạm nhiều nhất là dùng chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề hết hạn; trong hành nghề Dược là không thực hiện việc uỷ quyền theo qui định khi người quản lý hoạt động chuyên môn của cơ sở dược vắng mặt và không đảm bảo điều kiện VSMT.

Trong khi đó công tác thanh tra còn gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng Thanh kiểm tra mỏng và đặc biệt là lực lượng cán bộ tham gia công tác này của Phòng Y tế khi phối hợp lại tham gia không đều vì phải kiêm nhiệm thêm việc khác

H.Nga