Sau 10 năm thực hiện, các cấp, các ngành của TP Hà Nội đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt.

Thành phố không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây bạo loạn, hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Sự gia tăng của tội phạm được kiềm chế, tội phạm nghiêm trọng giảm rõ rệt.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn, qua đó tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh của Thủ đô.

Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội đã tặng bằng khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc

N.Y.