Năm 2015, Ủy ban MTTQ  thành phố đã vận động gần 34 tỷ đồng cho quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”. Số tiền này và 29 tỷ đồng còn tồn từ năm 2014 được MTTQ thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: thăm và tặng quà cho Hải quân, lực lượng vũ trang; ngư dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi; tổ chức đoàn giao lưu với cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn tàu ngầm 189 và tàu ngầm HQ-183 mang tên TP Hồ Chí Minh, trang bị cột lọc nước và bồn nước cho Tiểu đoàn DK1, tặng xe ôtô cho Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; trang thiết bị âm thanh cho Trung tâm Huấn luyện PCCC và CNCH thành phố… 

Năm 2016, song song với vận động gây quỹ, MTTQ thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, các nhiệm vụ quốc phòng an ninh. 

Tổ chức mặt trận các cấp cũng tập trung  giới thiệu những chính sách đúng đắn, thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo và sự đóng góp của các ngành kinh tế vào phát triển biển, đảo Việt Nam, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch, cơ hội, lợi dụng vấn đề tranh chấp biển đảo để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự...

N.H.