Công an tỉnh Sơn La trao số tiền hơn 400 triệu đồng cho Ủy ban MTTQVN tỉnh

Đây là số tiền mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa tổ chức phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ chiến sỹ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương.

Với tinh thần chung tay sẻ chia những khó khăn mất mát của nhân dân vùng lũ và bằng những hành động cụ thể, thiết thực sẽ kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ cả về vật chất và tinh thần, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Đinh Tùng