Tuy nhiên, trang web này không hề có thông tin của cơ quan chủ quản hay đơn vị cấp phép. Trong khi đó, khi truy cập vào địa chỉ gốc của Haivl.com vẫn còn hiện lên cảnh báo: Mọi trang web khác có nội dung, hình thức tương tự haivl đều không phải của haivl và không có bất kỳ mối liên hệ nào.

Điều này khiến nhiều người cho rằng, nhiều khả năng đây là trang web “nhái” Haivl.com.

H.T.