Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, có tới 19% người dùng Android trên thế giới gặp phải mối nguy hại trên thiết bị di động ít nhất một lần trong năm. Trong số các cuộc tấn công, 53% là trojan được thiết kế để lấy cắp tiền của người dùng bao gồm tiền trong tài khoản di động và tài khoản ngân hàng.

Nga tiếp tục là quốc gia có số lượng người dùng bị tấn công nhiều nhất, chiếm 45,7%. Với 2,7%, Việt Nam đứng thứ 6 trên 10 nước có tỷ lệ người dùng bị mã độc tấn công hàng đầu, trong đó 2,34% số ứng dụng tải về là phần mềm độc hại, nguy cơ lây nhiễm cao nhất thế giới.

Trong khi đó, các khu vực có nguy cơ thấp là Anh với 0,16%, Mỹ với 0,07% và thấp nhất là Nhật Bản chỉ với 0,01%.

H.T.