Tuy nhiên, các kết quả kiểm tra cho thấy máy tính không hề bị nhiễm mã độc hay các phần mềm gián điệp, botnet. Điều này cũng khá trùng khít với kết quả mà phía FPT đưa ra khi khẳng định những lỗi này chỉ làm gián đoạn việc kết nối Internet, chứ không xảy ra những hậu quả khác như bị lấy trộm thông tin của người dùng hoặc các dữ liệu khác.

FPT Telecom đã cùng đối tác nâng cấp phần mềm điều khiển modem để khắc phục lỗi và đề phòng nguy cơ bị tấn công, chặn kết nối và đổi tên wifi. Đồng thời, bố trí nhân viên kỹ thuật tới trực tiếp nhà khách hàng để thiết lập lại thông số modem. Đến nay, công tác sửa lỗi đã cơ bản hoàn tất

H.T.