“Vào ngày 26-12-2017, một đơn vị trực thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-12M Topol từ trung tâm huấn luyện vũ trang phối hợp cấp trung ương Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Vụ phóng nhằm đánh giá đầu đạn mới dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cho biết.

“Trong quá trình thử nghiệm, các chuyên gia đã thu thập dữ liệu và sẽ sử dụng cho việc phát triển các chi tiết kỹ thuật hiệu quả vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và trang bị đầu đạn mới cho tên lửa Nga”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Hệ thống kỹ thuật thử nghiệm và đo lường tại Kapustin Yar cho phép cho phép kiểm tra đầu đạn có thể vượt qua các hệ thống chống tên lửa đạn đạo (ABM), bao gồm cấu hình trong tương lai, theo Bộ Quốc phòng Nga.

RS-12M Topol (NATO gọi là SS-25 Sickle) là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn có tầm bắn tối đa lên 10.000km và có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 550 kiloton.

Topol-M là phiên bản nâng cấp triển khai dưới hầm ngầm của tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol vốn đã được đưa vào biên chế trong Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga từ năm 1988.

Ngọc Bích