“Thử nghiệm Mặt đất Tích hợp” đối với hệ thống phòng thủ mới kéo dài 5 ngày và kết thúc vào ngày 22-6. Vụ thử kiểm tra liên lạc trong thời gian thực giữa hệ thống tên lửa phòng thủ ở Israel và Mỹ, mô phỏng kịch bản có hàng ngàn tên lửa không điều hướng/điều hướng được phóng từ Iran và Lebanon tấn công Israel cùng một lúc nhằm đánh giá hiệu quả xem 6 hệ thống có thể hợp tác với nhau như thế nào để loại bỏ những mối đe dọa đó.

Các hệ thống tên lửa được thử nghiệm gồm Arrrow 2 và Arrow 3 cũng như David’s Sling (Israel) phối hợp với Aegis, THAAD và Patriot (Mỹ).

Vụ thử được tiến hành đồng thời tại trung tâm chỉ huy và kiểm soát quân sự Tel Aviv mô phỏng hệ thống tên lửa phòng thủ đa tầng của Israel và một số trung tâm phát triển tên lửa nằm rải rác trên khắp nước Mỹ.

Mô phỏng hoạt động của hệ thống tên lửa phòng thủ chung Mỹ-Israel.

“Chúng tôi đã kiểm nghiệm thành công khả năng hiệp đồng của hệ thống cho đến thời điểm đánh chặn. Cả 2 bên có một cơ sở giám sát ở Israel và một cơ sở giám sát ở Mỹ có thể thấy được tất cả các mục tiêu”, một quan chức cấp cao IMDO cho thông tấn Ynet biết.

Bộ Quốc phòng Israel ca ngợi vụ thử “tiếp tục là một mốc quan trọng trong chương trình tên lửa phòng thủ” được Mỹ và Israel hợp tác phát triển.

Phạm Trúc