Dưới đây là danh sách xếp hạng 10 siêu xe:

1. Ferrari LaFerrari

2. Ferrari 365 GTB/4 và GTS/4 Daytona

3. Ferrari Dino 246 GT

4. Ferrari F40

5. Ferrari 125 S

6. Ferrari Testarossa

7. Ferrari Enzo

8. Ferrari 308 GTS

9. Ferrari F355 (1994-1999)

10. Ferrari 250 GTO 1962

V.Cường (tổng hợp)