Xe hơi trên 15 tuổi sẽ không được phép lưu hành tại Thủ đô Delhi (Ấn Độ) - Ảnh minh hoạ.
Quy định mới của chính quyền thành phố Delhi nhằm hạn chế ô nhiễm không khí của Thủ đô Ấn Độ, vốn đang ở trên mức cho phép và ngày càng trầm trọng hơn. 

Theo các quy định trong “Hướng dẫn tiêu huỷ xe cơ giới ở Delhi năm 2018”, chính quyền Thủ đô Delhi sẽ mở các trung tâm tiêu huỷ để người dân mang xe động cơ diesel, xăng và khí tự nhiên tới huỷ khi đến hạn. 

Phí tiêu huỷ xe sẽ được quy định cụ thể cho từng loại xe, nhằm đảm bảo tính minh bạch và giúp các chủ xe nhận được mức bồi hoàn tốt nhất cho xe bị tiêu huỷ. Các trung tâm tiêu huỷ xe sẽ có nhiệm vụ tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường.

Các xe động cơ diesel trên 15 năm mà vô thừa nhận sẽ không được tìm và hoàn trả cho chủ sở hữu mà chuyển thẳng tới các trung tâm tiêu huỷ xe được cấp phép. Nhưng, chủ sở hữu xe hợp pháp vẫn được nhận tiền tiêu huỷ xe.

Mặc dù vậy, xe sử dụng động cơ xăng và khí tự nhiên lưu hành trên 15 năm vô thừa nhận có thể vẫn được trả lại cho chủ sở hữu, nhưng chủ xe phải cam kết không sử dụng nữa và không được đỗ ở nơi công cộng.

Minh Quang