Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng 

Theo đó, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Việt Nam luôn mong muốn phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và có biện pháp phù hợp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Campuchia gốc Việt, phù hợp với luật pháp Campuchia và luật pháp quốc tế”.

Bà Lê Thị Thu Hằng đồng thời nêu rõ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp với các cơ quan chức năng Campuchia trên tinh thần tạo điều kiện cho người Campuchia gốc Việt từng bước hoàn thiện giấy tờ pháp lý, được đảm bảo quyền lợi hợp pháp, sinh sống ổn định lâu dài tại Campuchia. 

A.N - LB