Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều hoàn thành và vượt mức đề ra. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường. Công tác đối ngoại ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu.

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động với không ít phức tạp, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về sự ổn định, an toàn, an ninh, là đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay trên trường quốc tế”. Với những kết quả to lớn đã đạt được của năm 2018, trong năm mới 2019, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước nhất định sẽ tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng, rực rỡ hơn.

Hòa chung niềm vui của quân và dân cả nước, lực lượng CAND phấn khởi, tự hào có những đóng góp quan trọng. Điều ấy đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mới đây thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương đánh giá cao.

Đi ngược lại với niềm vui chung của đất nước, với bản chất cố hữu, mục tiêu không thay đổi, thể hiện cái nhìn tiêu cực và đầy định kiến, vẫn có những tiếng nói lạc lõng cất lên phủ nhận những thành tựu mà đất nước, nhân dân ta đã đạt được, phủ nhận tính cách mạng, khoa học, chân chính của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi lem, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động hòng gây chia rẽ giữa Đảng với dân, kích động một bộ phận quần chúng nhân dân thiếu hiểu biết gây rối an ninh, trật tự…

Đối với lực lượng vũ trang nhân dân, vì biết rằng, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, là “thanh kiếm” và “lá chắn” để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, để chống Đảng, Nhà nước, chống lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, các đối tượng này xác định trong chiến lược: “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, một trong những đối tượng cần phải chống phá trước hết đó chính là lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều đó đã lý giải vì sao trong thời gian gần đây, lợi dụng một số vụ án, vụ việc liên quan tới một vài cán bộ, chiến sĩ CAND vi phạm pháp luật, các thế lực thù địch, phản động ra sức kích động từ nhiều hướng, bằng các thủ đoạn nham hiểm hòng gây phân tâm trong nội bộ, hạ uy tín của lực lượng CAND, gây chia rẽ giữa CAND với nhân dân, giữa CAND với QĐND và nhiều những chiêu trò, thủ đoạn hèn hạ khác.

Sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, phản động không ngăn cản được bước phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam với ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang, không làm mất đi niềm tin yêu của nhân dân với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.

Sự chống phá ấy càng làm cho lực lượng CAND nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu “tự bảo vệ”, “giữ vững bên trong là chính”, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đội ngũ của những người “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, của những người mà "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"!

Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm luôn là mặt trận cam go, quyết liệt với biết bao những hy sinh, gian khổ, có thể gọi tên nhưng cũng có thể thật lặng thầm. Tiếp nối truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam, của các thế hệ cha anh đi trước, với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cổ vũ, động viên, giúp đỡ to lớn của nhân dân, lực lượng CAND và mỗi cán bộ, chiến sĩ nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi tình huống, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

TS Trịnh Thanh Mai - Học viện Chính trị CAND