Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Nước Văn Lang tạo lập vào Xuân.

Hai Bà Trưng mở đầu truyền thống toàn dân khởi nghĩa giành độc lập vào Xuân năm 40.

Mùa Xuân năm 248, người con gái đất Thanh 19 tuổi Triệu Trinh Nương tiếp bước truyền thống của Trưng Trắc, Trưng Nhị, đã cùng toàn dân khởi nghĩa với tinh thần “cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người”.

Mùa Xuân năm 542, Lý Bôn phát động toàn dân khởi nghĩa, chỉ trong hơn 2 tháng đã đạp đổ chính quyền của bọn xâm lược, (Xem tiếp trang 2)

đẩy lùi hai cuộc phản công chinh phục của giặc. Và đúng tháng giêng năm 544, Lý Bôn tuyên bố nền độc lập, tự xưng là Lý Nam Đế, dựng ra nước Vạn Xuân (đất nước muôn vạn mùa Xuân).

Sau chiến thắng Bạch Đằng, mùa Xuân năm 939 Ngô Quyền xưng vương, dựng lại nền độc lập sau hơn ngàn năm đất nước bị nước ngoài đô hộ - Xuân phục hưng dân tộc mở đầu thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

Mùa Xuân năm 981, Lê Hoàn cùng quân dân Đại Cồ Việt đánh thắng quân xâm lược Tống ở Chi Lăng và ở Bạch Đằng.

Xuân năm 1076, quân dân Đại Việt dưới cờ nghĩa của Lý Thường Kiệt ăn Tết trên chiến trường với cuộc tiến công kiên quyết, táo bạo với tinh thần chủ động để bảo vệ biên giới lãnh thổ và chủ động phá địch trước âm mưu xâm lược đối với đất Việt.

Thế kỷ XIII, quân dân nhà Trần đã chiến đấu và chiến thắng, 3 lần đánh bại giặc Nguyên khét tiếng hung bạo và đã từng chinh phục gần nửa thế giới từ Á sang Âu. Cả 3 lần chiến thắng đó đều vào mùa Xuân của các năm 1258, năm 1285, năm 1288.

Giữa mùng 2 Tết Mậu Tuất (7-2-1418), Lê Lợi, Nguyễn Trãi và toàn thể nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, từ khởi nghĩa có tính chất nhân dân, phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc bền bỉ, kiên cường trong suốt 10 năm, cuối cùng “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn. Lấy chí nhân thay cường bạo” quét sạch quân Minh ra khỏi bờ cõi đất nước.

Mùa Xuân năm 1789, mùa Xuân của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, mùa Xuân của cuộc hành binh thần tốc của quân sĩ người Anh hùng áo vải Quang Trung, chỉ trong vòng bảy, tám ngày tiêu diệt 20 vạn quân Thanh, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược cuối cùng của phong kiến nước ngoài đối với nước ta.

Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ đây, dân tộc Việt Nam có người dẫn lối, đưa đường đem lại mọi thắng lợi huy hoàng cho cách mạng Việt Nam. Và Đảng ta: 15 tuổi làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam và đặt cơ sở cho những thắng lợi vẻ vang về sau của cách mạng Việt Nam; 45 tuổi thống nhất được giang sơn, 56 tuổi làm nên cuộc đổi mới để Việt Nam phát triển mạnh trong thế kỷ XXI.

Xuân năm 1941, đất nước đón một người con của dân tộc, trước đó 30 năm đi tìm chân lý để về giúp đồng bào đi tiếp những mùa Xuân lịch sử chiến thắng, trong tình cảm:

Bác đã về đây Tổ quốc ơi

Nhớ thương hòn đất ấm hơi Người

Ba mươi năm ấy chân không nghỉ,

Mà đến bây giờ mới tới nơi

(Thơ Tố Hữu)

Ngày 6-1-1946, ngày quốc dân đi bỏ phiếu bầu Quốc hội đầu tiên của nước nhà, Bác Hồ, vị lãnh tụ tối cao của dân tộc đã trúng cử với số phiếu cao nhất là 98,4%. Đó là Xuân “đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ”; là Xuân “đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dựng quyền dân chủ của mình”; là Xuân “mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.

Mùa Xuân năm 1951, Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Đó là Đại hội:

“- Xây dựng một Đảng Lao động Việt Nam rất mạnh mẽ.

- Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

- Xây dựng Việt Nam dân chủ mới.

- Góp sức vào việc giữ gìn dân chủ thế giới và hoà bình lâu dài”, bằng sức mạnh của dân tộc, đất nước trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước: “Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Xuân 1960, Xuân “mừng Nhà nước ta 15 xuân xanh. Mừng Đảng chúng ta 30 tuổi trẻ” - Xuân cho ta niềm tự hào lớn lao về Đảng, như Bác Hồ đã nói tại lễ kỷ niệm Đảng 30 tuổi:

Đảng ta vĩ đại như biển rộng,

                                           như núi cao,

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi

                                           biết bao nhiêu tình

Đảng ta là đạo đức là văn minh,

Là thống nhất độc lập, là hoà bình ấm no”.

Và bắt đầu từ mùa Xuân này, nhân dân ta thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược trên đất nước Việt Nam, như Bác Hồ đã có thơ chúc Tết:

Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua

Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa

Chúc đồng bào ta bền bỉ đấu tranh

Thành đồng miền Nam vững bền mạnh mẽ.

Cả nước một lòng hăng hái tiến lên.

Thống nhất nước nhà Bắc Nam vui vẻ”.

Xuân Mậu Thân năm 1968 đã đi vào lịch sử, đó là mùa Xuân Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt của quân dân miền Nam tạo ra một bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến tranh, buộc địch phải lùi vào chiến lược phòng ngự trên toàn chiến trường. Cuộc Tổng tiến công này là bước tập dượt cho cuộc Tổng tiến công toàn thắng mùa Xuân năm 1975. Vì thế, đất nước vào Xuân 1968 với khí thế:

Tiến lên !

                Toàn thắng ắt về ta

Cuộc tổng tiến công của quân dân miền Nam, với chiến dịch mang tên người Anh hùng dân tộc vĩ đại Hồ Chí Minh vào mùa Xuân 1975, đã đưa giang sơn Việt Nam thu về một mối, cả nước chung sức, chung lòng bảo vệ nền độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Như lời chúc Tết của Bác Hồ năm 1969:

Tiến lên chiến sĩ đồng bào

Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”.

Mùa Xuân năm 1979:

Làm theo lời dạy của Bác Hồ “giúp bạn là tự giúp mình”, dân tộc ta đã giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng (1-1979);

Nhân dân Việt Nam ta đã chiến đấu và đánh thắng quân xâm lược, bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc (2-1979).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, 10, 11 và 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đều được tiến hành vào các mùa Xuân 2000, 2006, 2011, 2016 - Đó là những đại hội: Tăng cường công tác xây dựng Đảng; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục công cuộc đổi mới; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, để thực hiện hành trang mà Bác Hồ đã chuẩn bị cho “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết nhất trí xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Vậy là đất nước Việt Nam ta đã gắn liền với những mùa Xuân: Đất nước tạo lập vào Xuân. Và đã trải qua sự nghiệp giữ nước vào những mùa Xuân chiến đấu và chiến thắng oanh liệt giặc ngoại xâm của ông cha ta; Đến thời đại Hồ Chí Minh “dân tộc ta” đã làm được điều như Bác Hồ đã dạy: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Và, những mùa xuân lịch sử ghi nhớ ấy đúng như Bác Hồ đó khẳng định:

Xét trong lịch sử Việt Nam,

Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng.

Nhân dân đánh bắc, dẹp đông,

Oanh oanh liệt liệt con Rồng cháu Tiên”.

TS. Trần Viết Hoàn, Nguyên Giám đốc Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch