Ngày 10-10, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định kỷ luật đối với ông Lâm Quang Minh, nguyên Giám đốc sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (nay là Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng).

Ông Lâm Quang Minh (nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng). 

Theo đó, Quyết định số 16438-QĐ/TU ngày 4-6-2020, thực hiện Công văn số 4380-CV/TU ngày 18-6-2020 của của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng tại tơ trình số 2678/TTr-SNV ngày 23-9-2020, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký Quyết định thi hành kỷ luật đối với Lâm Quang Minh, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ; nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư (nay là Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư) TP.Đà Nẵng bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư TP.Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 8-8-2006 đến ngày 1-12-2015.

Trước đó, ngày 4-6-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ra Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lâm Quang Minh (đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Ngoại vụ); nguyên Đảng ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ; nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng bằng hình thức Cách chức Bí thư chi bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư nhiệm kỳ 2008-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng: “Trong thời gian giữ chức Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng, ông Lâm Quang Minh đã tham mưu, trình UBND TP Đà Nẵng ban hành các văn bản không đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực đầu tư, bảo vệ môi trường, để cấp phó làm trái quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, thi hành công vụ.

Ông Lâm Quang Minh sau hơn 2 nhiệm kỳ làm Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng (từ ngày 8-8-2006 đến ngày 1-12-2015), cuối tháng 12-2015, ông Lâm Quang Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng. Ngày 19-12-2018, ông Minh nghỉ hưu theo chế độ. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đánh giá vi phạm của ông Lâm Quang Minh là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, chính quyền thành phố, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục.


HT