Đề cập đến vấn đề này, chiều 31- 10, BHXH Việt Nam cho biết rất chia sẻ với trường hợp của cô giáo Lan, tuy nhiên BHXH Việt Nam khẳng định, theo nguyên tắc đóng hưởng, cũng còn không ít người khi về hưu sẽ có mức lương dưới 1,3 triệu đồng/tháng.

Lý giải mức lương của nhiều giáo viên mầm non hiện nay đang rất thấp, đại diện Ban Chính sách xã hội (BHXH Việt Nam) cho biết, nguyên nhân là do mức đóng của nhóm đối tượng này phụ thuộc vào mức lương đóng và thời gian đóng.

Lý giải cho trường hợp cô giáo Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh, đại diện Vụ Chính sách (BHXH Việt Nam) phân tích, trường hợp cô giáo Lan ở Hà Tĩnh, thời gian công tác của cô nêu là 37 năm, nhưng thực tế thời gian đóng BHXH chỉ tính từ năm 1995.

Lương hưu của cán bộ xã không chuyên trách hiện rất thấp.

Đây là trong tình hình chung của chính sách đối với giáo viên mầm non. Trước tháng 1-1995, giáo viên mầm non không thuộc biên chế nhà nước nên thời gian làm việc trước 1995 không được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian từ 1-1995 đến thời điểm có Nghị định 73 năm 1999, giáo viên mầm non cũng không không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Đến tận năm 2004, BHXH Việt Nam và Bộ Giáo dục Đào tạo mới có văn bản xác định những giáo viên có thời gian đóng BHXH trước thời gian có Nghị định 493 mà chưa được đóng BHXH thì họ sẽ được truy đóng BHXH từ thời điểm 1-1995, để sau này họ có đủ điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí.

Chính vì vậy với những giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước tháng 1-1995, thời gian đóng BHXH của họ cũng chỉ tính từ tháng 1-1995. Nếu tính từ thời điểm đó, đa số giáo viên mầm non hiện nay chỉ có khoảng hơn 20 năm đóng BHXH.

Như cô giáo Lan cũng chỉ có 22 năm 8 tháng. Lương giáo viên mầm non thấp thì không phải bây giờ mới đặt ra mà từ thời điểm 2015 khi các giáo viên này có đủ 20 năm, đủ điều kiện nghỉ hưu đã đặt ra rồi.

Nhưng vì mức lương họ đóng thấp (dừng lại ở mức lương tối thiểu, thời điểm năm 1995 mức lương tối thiểu chỉ có 120.000 đồng, đến nay lương cơ sở cũng chỉ có 1,3 triệu đồng) nên mức lương họ nhận khi nghỉ hưu cũng thấp.

Theo bà Lê Thu Hiền, Phó trưởng ban Thực hiện chính sách (BHXH Việt Nam), về các nhóm lương thấp hơn mức lương cơ sở hiện nay không chỉ có mỗi nhóm giáo viên mầm non. Bà Hiền dẫn chứng số liệu của Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) thì hiện còn có 3.228 người còn có mức lương dưới 1,3 triệu/tháng. Các đối tượng này chủ yếu nằm ở cán bộ cấp xã không chuyên trách. Lý do lương thấp là do mức đóng BHXH của họ chủ yếu trên nền lương cơ sở.

“Nếu về hưu trong năm nay mức lương họ được nhận khoảng 55%, nhưng nếu những năm sau nữa thì họ cũng chỉ nhận được khoảng 55 đến 60% trên nền lương cơ sở thì lương hưu của họ sẽ thấp”, bà Hiền cho biết. Tiếp theo nữa là các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Từ năm 2008, bắt đầu có chính sách BHXH tự nguyện thì những người tham gia BHXH tự nguyện cũng đóng trên nền lương cơ sở. Theo luật 2014 thì từ 1-1-2016, mức lương của những người tham gia BHXH tự nguyện này bằng chuẩn nghèo của khu vực nông thôn (trên 700.000 đồng) thì mức lương của họ trong khoảng 55 đến 60%, thậm chí là 75% cũng không thể đạt được mức lương tối thiểu.

Thế nhưng những trường hợp này không được Nhà nước bù để hưởng đủ 1,3 triệu đồng/tháng khi về hưu. Chỉ những người tham gia BHXH bắt buộc mà lương thấp hơn 1,3 triệu đồng/tháng thì mới được bù đủ 1,3 triệu. Các đối tượng cán bộ xã không chuyên trách và những người tham gia BHXH tự nguyện sẽ không được bù. Họ phải chấp nhận mức lương đó.

Phan Hoạt