Cách đây đúng 10 năm, Quốc hội (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 15/2008/QH12 “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”. Mở rộng địa giới hành chính, ngoài những khó khăn về sự chênh lệch mức độ phát triển, về tỷ trọng nông nghiệp lớn…, công tác cán bộ lại được coi là khó khăn đặc biệt nhất. Hà Nội đã giải bài toán này như thế nào để được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cán bộ?

Sau khi sáp nhập, 100.000 lãnh đạo, công chức phải sắp xếp lại là một vấn đề phức tạp và nhạy cảm vào thời điểm đó. Chất lượng cán bộ không đồng đều, thậm chí có những người ở cấp huyện không có bằng cử nhân, nhiều cán bộ sở ngành chưa được đào tạo cao cấp, trung cấp chính trị… dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Công Soái, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, việc sắp xếp lại cán bộ, công chức sẽ động chạm đến tư tưởng của hàng trăm con người. Theo lời kể của ông Soái, thời điểm vừa sáp nhập, Bí thư Thành ủy Hà Nội khi đó là đồng chí Phạm Quang Nghị đã chủ động triệu tập cuộc họp thường trực Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tây để thống nhất nguyên tắc, thời gian sắp xếp cán bộ Thành ủy Hà Nội (mở rộng) và nhận được sự thống nhất rất cao.

Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ.

TP Hà Nội xác định nguyên tắc sắp xếp theo hướng cán bộ trong Thường trực Thành ủy và Tỉnh ủy khi mở rộng do Trung ương sắp xếp và bố trí; cán bộ trong Ban Thường vụ Thành ủy đến các sở, ngành do Thành ủy sắp xếp, bố trí theo hướng một trưởng giữ nguyên, một xuống làm phó hoặc điều động sang nhận nhiệm vụ khác. Theo thống kê của UBND TP, đã phân công nhiệm vụ 6 đồng chí cấp trưởng, 31 cấp phó các ban đảng Thành ủy; phân công 6 cấp trưởng, 30 cấp phó của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP phân công và bố trí 34 cấp trưởng, 196 cấp phó các sở, ban, ngành TP.

Tại 43 đơn vị là các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP đã sắp xếp, kiện toàn 447 phòng, ban; 447 trưởng phòng, 1.194 phó trưởng phòng tại các đơn vị trực thuộc. Và cho đến thời điểm này, TP đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Sau rà soát, sắp xếp, đã ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định, toàn TP giảm được 59 phòng, ban với 39 cấp trưởng, 143 cấp phó phòng, ban trực thuộc các sở, ngành. Cùng với đó, giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 BQL dự án, 2 quỹ, với 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các đơn vị trên; toàn TP đã tinh giản được được 1.549 biên chế. Hà Nội được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, với cách làm bài bản, sáng tạo, khoa học, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Cán bộ được điều chuyển sang làm nhiệm vụ khác hoặc xuống làm phó cũng có tâm tư. Nhưng vì cách làm của Thành ủy là chủ động, công khai, dân chủ và vì việc chung nên đã phần nào giải tỏa được tâm tư của cán bộ và Hà Nội không có đơn thư khiếu nại lên Trung ương và TP”, ông Soái nói.

Hà Nội được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cán bộ.

Để nâng cao trình độ chuyên môn chính trị cán bộ từ cơ sở đến TP, Thành ủy đã xây dựng chương trình với nội dung cụ thể vấn đề này. Hà Nội cũng báo cáo với Trung ương cho tăng cán bộ được đào tạo cao cấp chính trị và chủ động mở thêm nhiều lớp trung cấp lý luận chính trị, đào tạo hơn 1.000 cán bộ nguồn. Và sau 10 năm đã có 3.597 cán bộ tốt nghiệp cao cấp chính trị, 19.824 cán bộ tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị. Đây là con số rất ấn tượng sau khi thực hiện nghị quyết 15”, ông Soái cho biết.

Từ chỗ đội ngũ cán bộ rất hùng hậu, nhưng sau 10 năm hợp nhất đã giảm tương đương như những tỉnh thành khác, bộ máy vẫn hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Ông Soái nhận định rằng, điều đó cho thấy việc tinh giản biên chế theo lộ trình là hoàn toàn chính xác.

Với công tác đánh giá cán bộ, kết quả đánh giá phản ánh sát với kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ; nhất là sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), công tác đánh giá cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng, chặt chẽ, khoa học và cầu thị, có nhiều điểm nổi bật; có tác dụng tích cực trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Trong 10 năm, Hà Nội hoàn thành mục tiêu đặt ra 100% cán bộ, công chức phường, thị trấn và 80% cán bộ, công chức xã đạt trình độ đại học trở lên.

Tuy nhiên, Thành ủy Hà Nội cũng thừa nhận, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của bộ máy hành chính có nơi, có lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Cải cách hành chính ở một số đơn vị chuyển biến chậm. Đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ của một số cán bộ, đảng viên, công chức còn thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp; một bộ phận công chức, viên chức thiếu năng động, sáng tạo, năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu, thậm chí vi phạm quy định dẫn đến phải xử lý kỷ luật.

Một trong những bài học được Thành ủy Hà Nội rút ra sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, đó là trong công tác cán bộ phải công tâm, khách quan, lấy yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, TP là căn cứ thực hiện; làm tốt công tác tư tưởng, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhất là diện phải thay đổi vị trí công tác; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo, vừa lãnh đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn trúng, đúng những vấn đề cần tập trung.

Ngọc Yến