Sự kiện này do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trước khi ông Barack Obama phát biểu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng  đã nhấn mạnh: 21 năm sau bình thường hóa, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã tiến những bước dài đầy ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực và hai quốc gia đã trở thành đối tác hợp tác toàn diện từ năm 2013… Trong suốt quá trình đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt Mỹ, với tư cách là tổ chức chuyên trách về đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài, đã tích cực đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức, nhân dân Việt Nam và các tổ chức nhân dân và cá nhân Hoa Kỳ vun đắp cho mối quan hệ này với phương châm 

“Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng và hướng tới tương lai” với thái độ đối thoại chân thành, thẳng thắn, xây dựng với truyền thống văn hóa hòa hiếu, khoan dung và hướng tới tương lai. Trên tinh thần đó, quan hệ hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã không ngừng mở rộng, đóng góp có ý nghĩa cho quá trình bình thường hóa quan hệ trước đây, tạo sự đồng thuận xã hội vững chắc cho các quyết định chính trị của lãnh đạo hai nước trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, hòa giải và hợp tác, phát triển hiện nay”.

Trên thực tế, trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, lợi ích tương đồng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng nhiều, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian tới cần hướng tới mục tiêu phát triển thực chất và hiệu quả, toàn diện trên cở sở hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Huyền Chi - Trần Ngọc