Đến ngày 14/11/2015, Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17 đã được lãnh đạo 4 cơ quan nêu trên ký, ban hành.

Điểm nổi bật nhất là sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17, cụ thể như:

Trong mọi trường hợp, khi thu giữ được các chất nghi là chất ma túy hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thì đều phải trưng cầu giám định để xác định loại và trọng lượng chất ma túy, tiền chất thu giữ được. Bắt buộc phải trưng cầu giám định hàm lượng để xác định trọng lượng chất ma túy trong 4 trường hợp sau:

a, Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể rắn được hòa thành dung dịch;

b, Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể lỏng đã được pha loãng;

c, Xái thuốc phiện;

d, Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;

Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d, nếu có căn cứ và xét thấy cần thiết, Tòa án trực tiếp trưng cầu giám định để bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật.

Như vậy, theo quy định của Thông tư liên tịch số 08 thì: Khi giải quyết các vụ án về ma túy, các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ cần trưng cầu giám định để xác định loại và trọng lượng chất ma túy, tiền chất thu giữ được. Việc bắt buộc trưng cầu giám định hàm lượng để xác định trọng lượng chất ma túy chỉ trong 4 trường hợp nêu trên.

Việc ban hành Thông tư liên tịch số 08 đã tạo điều kiện cho cơ quan tiến hành tố tụng các cấp giải quyết hàng nghìn vụ án ma túy  tồn đọng trong cả nước thời gian vừa qua, nhất là ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, theo số liệu thống kê tại hai địa phương này còn tồn khoảng 1.000 vụ án ma túy do liên quan đến việc giám định hàm lượng chất ma túy.

Đào Minh Khoa