Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Công an tỉnh Hải Dương và các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh Hải Dương...

Báo cáo do Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trình bày nêu rõ: Năm 2018, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Với vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an đã đạt được nhiều kết quả tích cực, gắn kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với công tác quản lý Nhà nước về ANTT; phòng chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua phong trào đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ của nhân dân với cấp ủy, chính quyền; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân với công tác bảo vệ ANTT với phương châm “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” từ cơ sở. 

Trong năm 2018, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an các cấp 4.012 tin, đơn thư có liên quan đến ANTT. Trong đó có 2.342 tin có giá trị, giúp cho lực lượng Công an điều tra, khám phá và xử lý kịp thời 1.287 vụ việc; xây dựng mới 414 lượt mô hình “ Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” vượt chỉ tiêu Công an tỉnh đề ra. 

Với kết quả, thành tích đã đạt được, Tổng kết phong trào thi đua vì ANTQ năm 2018, Bộ Công an, UBND tỉnh Hải Dương đã tặng 5 Cờ thi đua xuất sắc, 28 bằng khen cho các tập thể và cá nhân; giám đốc Công an tỉnh công nhận 70 đơn vị quyết thắng...

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Năm 2018, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác bảo vệ ANTT tới các cấp, các ngành, góp phần phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội....
Đồng chí Nguyễn Dương Thái trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Hải Dương cho 2 tập thể 

Tại Hội nghị, Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; tặng bằng khen cho 11 tập thể; UBND tỉnh Hải Dương tặng cờ thi đua cho 2 tập thể,  tặng bằng khen cho 11 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Xuân Mai