Hội nghị đã tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật số 14/QH/14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; vận động toàn dân giao nộp VK – VLN – CCHT nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho 16 bản ký cam kết “không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại súng săn, súng tự chế”... Ngay sau hội nghị, Công an xã Mường Lạn đã tổ chức vận động nhân dân bản Huổi Pá giao nộp 18 khẩu súng tự chế các loại.

Các bản thuộc xã Mường Lạn ký cam kết “không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại súng săn, súng tự chế”
Người dân giao nộp súng tự chế các loại
Minh Phượng