Với việc triển khai mô hình “Móc khóa an ninh”, bước đầu, UBND thị trấn Tam Đường phát hành 500 móc khóa an ninh ghi thông tin về tên, số điện thoại của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn; Trưởng, Phó trưởng Công an thị trấn.

Số móc khóa này sẽ được phát cho chính quyền, nhân dân 13 bản và các trường học trên địa bàn để người dân nắm và kịp thời cung cấp thông tin về an ninh trật tự, tin báo tố giác tội phạm.

Theo ông Phong Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đường, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Móc khóa an ninh”: mô hình hoạt động theo hình thức tự quản, trên nguyên tắc tự nguyện theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành. 

Sau 3 tháng triển khai thực hiện, UBND thị trấn sẽ tiến hành sơ kết hiệu quả của mô hình. Khi xét thấy mô hình hoạt động có hiệu quả, UBND thị trấn sẽ nhân rộng và triển khai đồng loạt đến từng người trên địa bàn.

Được biết, UBND thị trấn Tam Đường là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình “Móc khóa an ninh” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Văn Thiệp