Tại diễn đàn, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, nhiều đại biểu đã phát biểu thể hiện sự đồng tình và nhất trí cao với những kết quả mà Công an huyện Lâm Thao đạt được trên các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" do Bộ Công an phát động. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến liên quan đến việc chấn chỉnh tư thế lễ tiết, tác phong của một số CBCS trong công tác tiếp dân...

Quang Hưng