Theo đó, trong 5 năm thực hiện mô hình “ngân hàng” cộng đồng trong vùng đồng bào DTTS, đến nay đã cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu ăn lúc giáp hạt, người nông dân không phải bán nông sản non; khắc phục được một phần việc cho vay nặng lãi, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn, ổn định đời sống cho người nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hiện toàn huyện Đăk Hà có 61 “ngân hàng” cộng đồng ở 59 thôn, làng đồng bào DTTS, với tổng số tiền mặt hơn 960 triệu đồng, trên 114 tấn lúa, gần 69 tấn gạo và hơn 280 tấn phân bón các loại. Hoạt động của các “ngân hàng” này do tổ quản lý, gồm trưởng, phó thôn, già làng, trưởng các ban, ngành đoàn thể trong thôn, được tập huấn, hướng dẫn ghi sổ sách, xét đối tượng cho vay.

N.H.Khôi