Bước đầu mô hình này đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông. Cụ thể, đã hỗ trợ làm rõ 590 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 428 đối tượng; giải quyết xử lý 830 vụ tai nạn, vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý 103 đối tượng có liên quan.

Qua triển khai mô hình cũng đã bộc lộ một số hạn chế như, kỹ thuật lắp đặt hệ thống camera chưa đồng bộ, kinh phí lắp đặt cao, số lượng camera chưa đảm bảo tại các khu vực phức tạp về ANTT...

Trước tình hình đó, để việc ứng dụng khoa học – kỹ thuật, huy động tốt mọi nguồn lực và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm thì việc thực hiện Đề án “xã hội hóa camera an ninh” là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với tình hình hiện nay nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đức Mừng