Tham dự Ngày hội có lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình, Cục Xây dựng phong trào toàn bảo vệ ANTQ, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam, Ban Dân vận của Trung ương và tỉnh Hòa Bình.

Diễn tấu cồng chiêng văn hóa Mường chào mừng Ngày hội.

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Cấp ủy, chính quyền xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn luôn được xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là công tác trọng tâm, nên thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung và biện pháp phong phú.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng, tăng cường công tác hào giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Bộ Công an tặng hoa chúc mừng cho đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền xã Hợp Thành.

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã đã gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Kết quả, đến nay toàn xã đã xây dựng được 9 Tổ an ninh nhân dân, 9 Tổ tuần tra, 7 Tổ hòa giải, 15 Tổ dân phòng; duy trì hoạt động 9 mô hình “An toàn về an ninh, trật tự”; 8/9 xóm được công nhận là “Làng văn hóa”, trong đó có 559 gia đình văn hóa; xã Hợp Thành được UBND tỉnh Hòa Bình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Lực lượng Công an, quân đội phối hợp bảo vệ đảm bảo an ninh, trật tự cho Ngày hội.

Tại Ngày hội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ – Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho 2 cá nhân và cũng nhân dịp này có 10 tập thể, 15 cá nhân được các cấp khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đỗ Tuấn