Cụm an toàn về an ninh, trật tự (ANTT) 5 xã giáp ranh 2 tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình (sau đây gọi là Cụm an toàn về ANTT) được thành lập năm 1997, gồm: xã Yên Bồng huyện Lạc Thủy tỉnh (Hòa Bình); xã Xích Thổ, xã Gia Sơn, xã Gia Thủy huyện Nho Quan; xã Gia Hưng huyện Gia Viễn tỉnh (Ninh Bình). 

Có dòng sông Bôi chạy theo chiều dài của 5 xã, hình thành nên hai vùng: vùng bán sơn địa và vùng chiêm trũng, có hai dân tộc chính: dân tộc Kinh, dân tộc Mường và đồng bào theo đạo Công giáo cùng sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc, các ngành tiểu thủ công nghiệp, du lịch dịch vụ chậm phát triển.

Các đối tượng hình sự thường lợi dụng địa bàn khu vực giáp ranh để hoạt động tội phạm, tình trạng khai thác cát trái phép khá phổ biến. Từ đặc điểm tình hình đó, trên địa bàn luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về ANTT đặt ra cho lực lượng Công an và chính quyền trong khu vực nhiều thách thức.

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND và sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an 2 tỉnh, Cụm an toàn về ANTT 5 xã giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình đã hoạt động tốt, thu được hiệu quả cao.

Huyện ủy, UBND các huyện trong Cụm đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính xã hội các xã trong Cụm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT tới các tầng lớp nhân dân biết và tự giác chấp hành.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an các huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã củng cố kiện toàn và xây dựng được 67 mô hình nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và đảm bảo ANTT, thu hút nhân dân tích cực tham gia thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhân dân cũng tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ở cơ sở, tạo thế trận an ninh vững chắc và rộng khắp. Điển hình như các mô hình “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận” của huyện Nho Quan; xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ với pháp luật”, “Vì mái trường thân yêu không có ma túy”, “Toàn dân hiến kế, góp công, chung sức, bảo vệ ANTT”…

Ngoài ra, các địa phương duy trì có hiệu quả cụm an ninh liên hoàn, lực lượng an ninh cơ sở ngày càng được củng cố, tạo tiền đề vững chắc cho phong trào phát triển bền vững. Nhờ duy trì và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ khi thành lập đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ gần 300 vụ.

Đã lập 117 hồ sơ quản lý tại xã, cảm hóa được 66 người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội không tái phạm. Vận động nhân dân giao nộp 33 khẩu súng, 20 đầu đạn pháo, 80 quả lựu đạn các loại. Hằng năm, các xã trên địa bàn cum đều được UBND các huyện công nhận xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, trên địa bàn cụm hiện đã có 3 xã về đích nông thôn mới

Từ hoạt động của các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần thúc đẩy các phong trào cách mạng khác của địa phương phát triển, giảm được những hạn chế, yếu kém trong các phong trào ở các địa phương trong cụm. 

Kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ 1997 – 2017, có 4 xã trong cụm được Bộ Công an tặng Bằng khen, 4 xã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, các xã trong cụm đều được Công an tỉnh tặng giấy khen; có 68 lượt Công an xã được công nhận đơn vị Quyết thắng, 67 lượt cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, 26 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Công an và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.  

Đỗ Tuấn