Dự kiến, sẽ có 46 hồ sơ được trình lại lên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Có 22 hồ sơ là các trường hợp xét tặng danh hiệu NSND, trong đó, 5 hồ sơ của nghệ sĩ cải lương, 2 hồ sơ của nghệ sĩ hát bội, 3 hồ sơ của nghệ sĩ chèo, 7 hồ sơ của nghệ sĩ tuồng, 1 hồ sơ của nghệ sĩ xiếc, 1 múa rối, 2 nghệ sĩ thiết kế sân khấu, hóa trang. 

Có 24 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSƯT được xem xét, trong đó có 6 nghệ sĩ cải lương, 9 nghệ sĩ chèo, 6 nghệ sĩ kịch nói, 2 nghệ sĩ rối và 1 nghệ sĩ xiếc.

Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương - một trong số các nghệ sĩ được xem xét hồ sơ phong tặng danh hiệu đợt này

Lý do chỉ có hồ sơ các nghệ sĩ sân khấu được tổ chức xét lại là vì kết quả bình xét của các Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước khác không có đơn thư hay đề nghị gì. Riêng lĩnh vực sân khấu, có khá nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại, kể cả ý kiến của các Sở Văn hóa các địa phương và các nghệ sĩ. Việc họp bình xét lại sẽ được tổ chức trên tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp xung quanh quá trình xét tặng.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã công bố danh sách các nghệ sĩ có hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT trên cổng thông tin của Bộ. Đây là hồ sơ của các nghệ sĩ đã đạt từ 90% số phiếu bầu chọn của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trở lên.  

Tuy nhiên, việc nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không có danh sách đã khiến dư luận và địa phương không đồng tình. Các trường hợp bị phản ứng đều thuộc lĩnh vực nghệ thuật sân khấu.


N.H