Ngày 19-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã tổ chức phiên họp lần thứ 15 nhằm đánh giá công tác triển khai số hóa truyền hình đến năm 2020.

Tại phiên họp, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam cho biết: Việt Nam là một trong số 75 nước trên thế giới sẽ tắt sóng truyền hình mặt đất và là một trong 4 nước trong khu vực ASEAN sẽ tắt sóng truyền hình mặt đất trong năm 2020. 

Lãnh đạo Ban chỉ đạo Đề án cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, Ban Quản lý dự án, các doanh nghiệp truyền hình, các tỉnh/ thành phố… cần nỗ lực trong việc hỗ trợ đầu thu cho địa phương, tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thời điểm ngừng phát sóng đối với các trạm phát lại và địa bàn chuyển sang sử dụng truyền hình số qua vệ tinh, tổ chức tập huấn về công tác triển khai số hóa truyền hình cho các tỉnh nhóm IV trong thời gian sớm để việc tắt sóng truyền hình  mặt đất được cơ bản thực hiện vào ngày 30-11-2020. 

Ngày 31-12-2020, Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức công bố việc tắt sóng truyền hình mặt đất trên cả nước.

Hùng Quân